Voor wie is kunstzinnige therapie zinvol?

Ieder mens heeft de behoefte zich heel te voelen. Om een gevoel van heel zijn te kunnen ervaren is het noodzakelijk dat alle facetten van ons menszijn aangesproken worden. We leven echter in een maatschappij waarin we eenzijdig aangesproken worden op ratio en presteren. Daar komt nog bij dat alles snel moet waardoor voor bezieling en verwerking geen ruimte meer is. Hierdoor raken veel mensen uit balans. Als je je door het voorgaande aangesproken voelt is kunstzinnige therapie wellicht de manier om iets aan je klachten te doen.
Omdat praten geen vereiste is, is kunstzinnige therapie ook geschikt voor mensen die zich moeilijk uiten. Ervaring op kunstzinnig gebied is niet nodig. Door de speciale manier van werken zijn de technieken voor iedereen toegankelijk.

Klaproos